Gaśnice pianowe


images/stories/image_gasnice/gasnice_pianowe.jpg

Gaśnica pianowa GWF-3X ABF z roztworem wodnym 1% ORCHIDEE SC-1 i 20% INILAM A jest przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABF

5A ciała stałe palne żarzące się
55B
substancje ciekłe tworzące płomienie
40F
palne tłuszcze jadalne i oleje
Zastosowanie:
  • gastronomia
  • hotele
  • kuchnie domowe
  • magazyny papierów, drewna, gumy
  • zakłady chemiczne
  • lakiernie
  • sklepy
Gaśnica GWF-3X ABF umożliwia gaszenie urządzeń pod napięciem
do 1000 V potwierdzone w sprawozdaniu z badań Laboratorium
Wysokich Napięć (nr EWN/112/E/09).
Gaśnica pianowa GZWM S.A. jako jedyna w Polsce posiada tak wysoką 
skuteczność gaśniczą w zakresie gaszenia pożarów grupy F
Pliki do pobrania:

Poprawiony (poniedziałek, 14 marca 2011 11:24)