Znaki bezpieczeństwa

Oferujemy Znaki bezpieczeństwa które spełniają wymogi obowiązujących aktów normatywnych:
· znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02
· znaki ppoż. wg PN-92/N-01256/01
· techniczne środki ochrony ppoż. wg PN-97/N-01256/04
· znaki bhp wg PN-93/N-01256/03
· znaki elektryczne wg PN-88/E-08501
· oznakowanie substancji chemicznych i rurociągów wg PN-70/N-01270
· oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie (ADR)
· znaki morskie wg ISO 17631
· tablice klęski żywiołowej wg PN-N-01257
· tablice informacyjne Teren Ochrony Ujęć Wody

Znaki i tablice wykonujemy na wielu różnych podłożach, takich jak:
- folie samoprzylepne
- folie i płyty PCV
- folie magnetyczne
- aluminium
oraz na płytach PCV od 1 - do 20 mm i innych wskazanych przez zamawiającego materiałach.

Ponadto w zakresie ochrony ppoż. oferujemy:
· plany ewakuacyjne
· konstrukcje hydrantów zewnętrznych
· konstrukcje do przestrzennego rozmieszczania znaków
· oprawy oświetleniowe
· elementy fotoluminescencyjne wspomagające oznakowanie dróg ewakuacyjnych, sprzętu ochrony