znaki ewakuacyjne

Spis treści
znaki ewakuacyjne
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5
Wszystkie strony
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo)
 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo)

Znak KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ W LEWO wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo. Znaki te powinny być umieszczane na wysokości około 150cm od podłogi prostopadle do kierunku ruchu informowanych ludzi.


Dostępne rozmiary:

[D] - 300x150mm
[F] - 400x200mm

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w prawo)

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w prawo)
Znak KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ W PRAWO wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo. Znaki te powinny być umieszczane na wysokości około 150cm od podłogi prostopadle do kierunku ruchu informowanych ludzi.

 

Dostępne rozmiary:

[D] - 300x150mm
[F] - 400x200mm


Kierunek drogi ewakuacyjnej
Kierunek drogi ewakuacyjnejZnak KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ wskazuje kierunek do wyjścia, które może być wykorzystane w przypadku zagrożenia.

 

Dostępne rozmiary:

[B] - 300x100mm

Wyjście ewakuacyjne

Wyjście ewakuacyjne

Znak WYJŚCIE EWAKUACYJNE należy stosować do oznakowania drzwi przegradzających ustaloną drogę ewakuacji, takich jak:

  • Wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, w których są wymagane co najmniej dwa takie wyjścia,

  • Wyjścia prowadzące z budynku, innego obiektu budowlanego na zewnątrz,
  • Wyjścia prowadzące do innej strefy pożarowej,
  • Wyjścia prowadzącego przez przedsionek i drzwi wyjściowych z przedsionka.

Dostępne rozmiary:

[F] - 400x200mm

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na lewo)

 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na lewo)

Znak KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ NA LEWO należy stosować gdy droga ewakuacyjna przebiega schodami. Znaki te powinny być umieszczane na wysokości około 150cm od podłogi prostopadle do kierunku ruchu informowanych ludzi.

Dostępne rozmiary:

[D] - 300x150mm
[F] - 400x200mm

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (na lewo)

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (na lewo)

Znak KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W GÓRĘ NA LEWO należy stosować gdy droga ewakuacyjna przebiega schodami. Znaki te powinny być umieszczane na wysokości około 150cm od podłogi prostopadle do kierunku ruchu informowanych ludzi.

Dostępne rozmiary:

[D] - 300x150mm
[F] - 400x200mm

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (na prawo)

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (na prawo)

Znak KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W GÓRĘ NA PRAWO należy stosować gdy droga ewakuacyjna przebiega schodami. Znaki te powinny być umieszczane na wysokości około 150cm od podłogi prostopadle do kierunku ruchu informowanych ludzi.

Dostępne rozmiary:


[D] - 300x150mm
[F] - 400x200mm

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na prawo)

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na prawo)

Znak KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ NA PRAWO należy stosować gdy droga ewakuacyjna przebiega schodami. Znaki te powinny być umieszczane na wysokości około 150cm od podłogi prostopadle do kierunku ruchu informowanych ludzi.

Dostępne rozmiary:


[D] - 300x150mm
[F] - 400x200mm

Ciągnąć, aby otworzyć

Ciągnąć, aby otworzyć

Znak CIĄGNĄĆ, ABY OTWORZYĆ należy stosować na drzwiach, które otwierają się poprzez pociągnięcie. Znak wskazuje kierunek otwierania.

 

Dostępne rozmiary:

 

[C] - 150x150mm


Pchać, aby otworzyć

Pchać, aby otworzyć

Znak PCHAĆ, ABY OTWORZYĆ należy stosować na drzwiach, które otwierają się pod wpływem pchnięcia. Znak wskazuje kierunek otwierania.


 

Dostępne rozmiary:

 

[C] - 150x150mm

 

 Poprawiony (piątek, 11 marca 2011 14:22)