Znaki przeciwpożarowe

Spis treści
Znaki przeciwpożarowe
strona2
Wszystkie strony
Gaśnica

gasnica
Znaki ochrony przeciwpożarowej to istotne elementy wyposażenia każdego zakładu pracy.
W sytuacjach zagrożenia widoczne i prawidłowo rozmieszczone są pomocą w ratowaniu życia i zdrowia osób zagrożonych.

Dostępne rozmiary:

[C] - 150x150mm
[E] - 200x200mm


Hydrant wewnętrzny

Hydrant wewnętrzny
Znak HYDRANT jest stosowany na drzwiach szafki hydrantowej. Znaki ochrony przeciwpożarowej to istotne elementy wyposażenia każdego zakładu pracy. W sytuacjach zagrożenia widoczne i prawidłowo rozmieszczone są pomocą w ratowaniu życia i zdrowia osób z...

Dostępne rozmiary:

[C] - 150x150mm
[E] - 200x200mm


Zestaw sprzętu pożarowego

Zestaw sprzętu pożarowego

Znak ZESTAW SPRZĘTU POŻARNICZEGO jest stosowany do uniknięcia podawania zestawu indywidualnych znaków określających sprzęt pożarniczy. Znaki ochrony przeciwpożarowej to istotne elementy wyposażenia każdego zakładu pracy.

Dostępne rozmiary:

[C] - 150x150mm
[E] - 200x200mm


Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego
Znak KIERUNEK DO ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU POŻARNICZEGO jest stosowany do wskazania kierunku do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego. Znak do stosowania tylko z innymi znakami.

Dostępne rozmiary:

[C] - 150x150mm
[E] - 200x200mm


Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego

Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego [207]
Znak KIERUNEK DO ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU POŻARNICZEGO jest stosowany do wskazania kierunku do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego. Znak do stosowania tylko z innymi znakami.

Dostępne rozmiary:

[C] - 150x150mm
[E] - 200x200mm


Przycisk alarmowy

Przycisk alarmowy
Znak PRZYCISK ALARMOWY jest stosowany do wskazania przycisku pożarowego lub ręcznego sterowania urządzeń gaśniczych (np. stałego urządzenia gaśniczego). Znaki ochrony przeciwpożarowej to istotne elementy wyposażenia każdego zakładu pracy.

Dostępne rozmiary:

[C] - 150x150mm
[E] - 200x200mm


Telefon do użycia w stanie zagrożenia

Telefon do użycia w stanie zagrożenia
Znak TELEFON DO UŻYCIA W STANIE ZAGROŻENIA wskazuje usytuowanie dostępnego telefonu przeznaczonego dla ostrzeżenia w przypadku zagrożenia pożarowego. Znaki ochrony przeciwpożarowej to istotne elementy wyposażenia każdego zakładu pracy.

Dostępne rozmiary:

[C] - 150x150mm
[E] - 200x200mm


Drabina pożarowa

Drabina ewakuacyjna

Znak DRABINA POŻAROWA jest stosowany do oznaczenia drabiny trwale związanej z obiektem i przeznaczonej do działań ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej. Znaki ochrony przeciwpożarowej to istotne elementy wyposażenia każdego zakładu pracy.

Dostępne rozmiary:

[C] - 150x150mm
[E] - 200x200mm


Palenie tytoniu zabronione

Palenie tytoniu zabronione
Znak PALENIE TYTONIU ZABRONIONE służy do stosowania w miejscach, gdzie palenie tytoniu może być przyczyną zagrożenia pożarowego. Znaki ochrony przeciwpożarowej to istotne elementy wyposażenia każdego zakładu pracy.

Dostępne rozmiary:

[C] - 150x150mm
[E] - 200x200mm


Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu
Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu
Znak ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA I PALENIA TYTONIU służy do stosowania w miejscach, gdzie palenie lub otwarty ogień mogą być przyczyną zagrożenia pożarem lub wybuchem.

Dostępne rozmiary:

[C] - 150x150mm
[E] - 200x200mm

 

 

 Poprawiony (piątek, 18 marca 2011 11:16)